Monthly Archives: maj 2014

Internkommunikation på sociala medier

I boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier tar författaren Lena Carlsson upp en rad användningsområden gällande intern kommunikation i sociala medier. Bland annat nämner Carlsson en intern blogg där olika avdelningar kan skriva om sitt dagliga arbete i syfte att stärka den interna sammanhållningen, att en ”osynlig” VD blir mer synlig genom en blogg […]