Monthly Archives: april 2014

Kony, Skäringer och Sainsbury´s

Brian Solis och Deirdre Breakenridge menar att vi gått från organisationsstyrd kommunikation till individstyrd kommunikation. Individer grupperar sig och utgör tillsammans en massa, ”public” som kommunikations- och PR-folk måste ta hänsyn till eftersom en relativt liten grupp kan få stort genomslag via sociala medier (Solis och Breakenridge 2009). Det kanske mest kända exemplet på spridning […]