Monthly Archives: mars 2014

Turning customers into fans

De så kallade 4 P:na som under en lång tid format företags marknadskommunikation har blivit ifrågasatt av forskare i takt med framväxten av de digitala medierna. Professor Evert Gummesson presenterar i sin bok Relationsmarknadsföring: från 4p till 30r en modell där relationer och kundlojalitet står i centrum. Idag är det inte enbart marknadsavdelningen som arbetar […]