I boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier tar författaren Lena Carlsson upp en rad användningsområden gällande intern kommunikation i sociala medier. Bland annat nämner Carlsson en intern blogg där olika avdelningar kan skriva om sitt dagliga arbete i syfte att stärka den interna sammanhållningen, att en ”osynlig” VD blir mer synlig genom en blogg […]

Brian Solis och Deirdre Breakenridge menar att vi gått från organisationsstyrd kommunikation till individstyrd kommunikation. Individer grupperar sig och utgör tillsammans en massa, ”public” som kommunikations- och PR-folk måste ta hänsyn till eftersom en relativt liten grupp kan få stort genomslag via sociala medier (Solis och Breakenridge 2009). Det kanske mest kända exemplet på spridning […]

De så kallade 4 P:na som under en lång tid format företags marknadskommunikation har blivit ifrågasatt av forskare i takt med framväxten av de digitala medierna. Professor Evert Gummesson presenterar i sin bok Relationsmarknadsföring: från 4p till 30r en modell där relationer och kundlojalitet står i centrum. Idag är det inte enbart marknadsavdelningen som arbetar […]

I veckan som gått fyllde Facebook tio år. Grundaren Mark Zuckerbergs skapelse var banbrytande för det som idag sorteras in under paraplyet sociala medier (Svd.se).  Flera forskare (Louma-aho, Hinson och Wright) menar att det inte är helt enkelt att definiera exakt vad sociala medier är. Vilma Louma-aho delar upp begreppet i åtta olika kategorier som […]

Hej! Emil här. 28-årig östgöte numer boende på västkusten och Sveriges framsida- Göteborg. Har precis tagit en kandidatexamen från stadens universitet där jag läst medie- och kommunikationsvetarprogrammet. I väntan på bättre tider och jobb hade jag tänkt bättra på mina kunskaper om de sociala medierna.  När jag inte pluggar dömer jag fotboll i division 3 […]